Over

De kracht van bewegen ontdekte ik als klein meisje, op balletles. Het dansen zorgde ervoor dat ik mijn zorgen even vergeten kon. Even genieten in het hier en nu! en de spanningen van mij af laten glijden.

Om emotionele problemen echt op te lossen heb je hieraan natuurlijk niet genoeg. Hiervoor is vakkundige begeleiding nodig. De combinatie van lichaam, psyche en ziel vormt de kern van mijn aanpak als therapeute. Ik ga uit van het principe dat men door beweging niet alleen het lichaam maar ook de geest beter leert voelen en kennen. Er komt meer ruimte voor het verwerken van emoties als verdriet, angst en boosheid. Dit leidt tot innerlijke vrede, rust en liefde.

Door beweging, en door je lichaam te leren kennen, zal de onrustige, onophoudelijke gedachtestroom die aan negatieve emoties ten grondslag ligt stoppen. Je kunt je gevoelens duidelijker en meer helder ervaren, doorvoelen en  waarnemen om uiteindelijk tot je diepere ik te komen.

Door beweging zullen er dus momenten van verlichting komen. Tegelijkertijd is het echter noodzakelijk om structurele problemen met behulp van therapie aan te pakken. Ik streef er daarbij naar om de kern (essentie) van de problemen helder te krijgen, wat niet betekent dat we ze ‘uit de weg’ moeten ruimen. Veel meer gaat het erom de problemen te herkennen, benoemen en doorvoelen. Doorvoelen betekent accepteren, als vanzelf kun je ze dan een plek geven. Al naar gelang de persoonlijke behoeftes en inschattingen maak ik o.a. gebruik van het gesprek, familieopstellingen, relatietherapie en regressie & reïncarnatie-therapie.

De combinatie van jarenlange ervaring in de psychiatrie als danstherapeut en het doorwerken van mijn eigen levenservaringen hebben mij gevormd in mijn manier van werken: ik werk met veel compassie en mededogen, en totale acceptatie van ieders unieke levensweg. Bovenal begeleid ik mensen in een veilige en liefdevolle sfeer.

Opleidingen
– Pedagogiek en Andragologie
– Dansopleiding
– Bewegings-expressie therapie
– Lichaamsgerichte en Tranformatie therapie
– Familieopstellingen

Docent in
– Meditatietechnieken
– Quantum Touch
– Chi Neng Qigong: meerdere levels
– Dru Yoga

Publicaties
Qigong en Tai Chi als ondersteuning in therapie

Radio interview Jeanne Verhulst bij Alphen Stad FM

Universele liefde als dekmantel voor egoistische liefde

De Maya-kalender in verbinding dec 2011

Het gebruik van emoties als helende kracht

Rust en aandacht terugvinden in jezelf en je werk

Epiloog